dissabte, 9 de novembre de 2013

JOC LLIURE

Cada vesprada, després de fer la feina a l'aula, seguim aprenent però amb el joc lliure al pati. Al joc lliure, els/les xiquets i les xiquetes trien a què jugar, amb qui jugar i quan fer-ho. Això els ajuda a descobrir el seu entorn i les seves possibilitats, els ensenya a compartir, a saber esperar el seu torn, a estructurar el temps i el llenguatge, a coordinar-se, a respectar els companys, les mestres, l’espai i els materials. 
Les teories d’aprenentatge en què es basa l’educació actualment, sobretot pel que fa a l’educació infantil, han desenvolupat una metodologia centrada en el joc com a base dels aprenentatges. Així, el joc esdevé una eina d’aprenentatge. El joc, té una vessant lúdica i una vessant didàctica. La vessant lúdica fa referència a que el joc és una activitat que aporta plaer i felicitat, sent una activitat que sempre estan disposats a fer. Pel que fa als aspectes didàctics, podem dir que el joc permet als xiquets i xiquetes disposar d’experiències, de plantejar- se reflexions, qüestionar- se, investigar, conèixer i cercar les estratègies necessàries per superar certes dificultats u objectius plantejats. 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada